Συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο

mykonosticker.com  avatar   
mykonosticker.com
Συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση, δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου, την Tρίτη 25 Ιουνίου 2024.

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, που θα πραγματοποιηθεί, δια ζώσης, την Tρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00΄ μ.μ., το σώμα θα συνέλθει με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος, Σταύρος Γρύμπλας, και οι Σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα διεξαχθεί, δια ζώσης, την Tρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00΄ μ.μ, στο Δημαρχείο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί έγκρισης του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2024 του Δήμου Μυκόνου (Α.Δ.Ε 132/2024).

2. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 94/2024 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.ΛΤ.Μ. σχετικά με την έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του πίνακα
στοχοθεσίας οικ. Αποτελεσμάτων έτους 2024 του Δ.Λ.Τ.Μ.

3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 53/2024 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.ΛΤ.Μ. σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τον ισολογισμό έτους 2021 του Δ.Λ.Τ.Μ.

4. Έγκριση ποσοστού κατανομής βάση της υπ. αριθ. 126/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου με θέμα ‘Περί αποδοχής ή μη επιχορήγησης Δήμων της Χώρας, συγκεκριμένα του Δήμου Μυκόνου συνολικού ποσού ύψους 45.100,00 ευρώ , για την επισκευή και συντήρηση
σχολικών τους κτιρίων’.

5. Περί έγκρισης για χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατόπιν της υπ. αριθ. 10400/04-06-2024 σχετικής
αιτήσεως.

6. Περί έγκρισης για χορήγηση

NewsRoom Mykonos Ticker Digital Media Group

No comments found